Web sayfamızda ,2 kategoride toplam 63 yazı bulunmaktadır.
Prof. Dr. Emine ÖZTÜRK

Prof. Dr. Emine ÖZTÜRK

Öğrenim Bilgisi

Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/DİN SOSYOLOJİSİ (DR)

2003 -28/Şubat/2008

Tez adı: TÜRKİYE’DE AİLE İÇİ ŞİDDET, KADIN SIĞINMAEVLERİ VE DİN (2008) Tez Danışmanı:(VEYSEL UYSAL,PROF.DR. VEYSEL UYSAL)

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/DİN SOSYOLOJİSİ (YL) (TEZLİ)

2001 -20/Ağustos/2003

Tez adı: TÜRK KADINININ FEMİNİZME BAKIŞI(ERZURUM ÖRNEĞİ) (2003) Tez Danışmanı:(PROF.DR.FAZLI POLAT)

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR.

1996 -26/Haziran/2001

Akademik Görevler

PROFESÖR KAFKAS ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (10/07/2018 TARİHİ İTİBARİYLE PROFESÖR DOKTOR OLARAK ATANDIM.)

2018

DOÇENT KAFKAS ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (NİSAN 2013 İTİBARİYLE DOÇENT OLDU. )

2013

YARDIMCI DOÇENT IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI)

2009

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans

2019

1. YILMAZ TOYGUN, (2019). Hüseyin Nihal Atsız’ın din ve toplum görüşleri, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

2. DÜZ GÖKHAN, (2019). Mehmet Şemseddin Günaltay’ın din, dindar ve dinler anlayışı, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

3. SERİN KEZİBAN, (2019). İbn Haldun Mukaddime’sinde şehir sosyolojisi, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

4. ÇELİK HAKAN, (2019). Sosyal fonksiyonları açısından zekât kurumu, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

5. BAYRAMBEY MEHMET EMİN, (2019). İbn Haldun ve Naima’da tavırlar nazariyelerinin mukayeseli tahlili, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

2018

6. ERİZ YASİN, (2018). Horasan ilçesindeki halk inanışlarının dinler tarihi açısından değerlendirilmesi, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

7. ÖZER AYKUT, (2018). Ali Şeriati’nin dinler tarihindeki yeri, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

8. YERLİ RIDVAN, (2018). Niyazi Berkes’te çağdaşlaşma, modernleşme ve sekülerleşme kavramları, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

9. ZAVLAK HALİS, (2018). İletişim sosyolojisi açısından medya ve sosyal medyada İslamofobi, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

2014

10. TALUK ABDULSELAM, (2014). İmam hatip lisesi öğrencilerinde Allah tasavvuru (Iğdır örneği), Iğdır Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

2013

11. KUŞUT ORHAN, (2013). Said Nursi’de aile sosyolojisi ve sosyal ahlak, Iğdır Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

12. KOCAR HASAN, (2013). Iğdır ilinde iç göç ve gecekondulaşmanın dindarlık ve dini hayata tesiri, Iğdır Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

13. MOÇ SUZAN, (2013). Üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiye algısının oluşmasında geleneksel kimliğin rolü: Iğdır üniversitesi örneği, Iğdır Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

Projelerde Yaptığı Görevler:

iLAHİYAT ÖĞRENCİLERİNİN DİN VE DİNDARLIK ALGISI (KARS VE BAKÜ ÖRNEĞİ), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:YAZOĞLU RUHATTİN,Araştırmacı:ÖZTÜRK EMİNE, , 08/12/2016 – 15/06/2017 (ULUSAL)

İdari Görevler

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı

2019

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

2016

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2013

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı

2009-2013

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1. TÜRK SOSYOLOJİ DERNEĞİ, Üye , 2016

2. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, Yönetim Kurulu Üyesi , 2015

Ödüller

1. THE BEST SCIENTIFIC RESEARCH, 2021

2. Sempozyumda Sunulan Bildiri’xxye Verilen Ödül, BOZOK ÜNİVERSİTESİ, 2015

3. 2012 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ PANELİ , DIYANET ISLERI BASKANLIGI, 2012

4. İLAHİYAT FAKÜLTESİ , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 2011

Dersler * Öğrenim Dili Ders Saati

2019-2020

Lisans

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 2

DİNLER TARİHİ Türkçe 2

SEMİNER ÇALIŞMASI Türkçe 2

ÖĞRETİM TEKONOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞİMİ Türkçe 4

ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ Türkçe 2

KARAKTER VE DĞERLER EĞİTİMİ Türkçe 2

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Türkçe 4

DİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 2

SOSYOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 2

SEMİNER ÇALIŞMASI Türkçe 2

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 2

DİN EĞİTİMİ Türkçe 2

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 2

DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 2

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 2

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 2

KARAKTER VE DĞERLER EĞİTİMİ Türkçe 2

Yüksek Lisans

DİN VE TOPLUMSAL DEĞİŞME Türkçe 3

SOSYOLOJİ TARİHİ Türkçe 3

DİN, TOPLUM VE SİYASET Türkçe 3

TÜRK TOPLUM YAPISI Türkçe 3

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 2

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 3

SOSYOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 3

SOSYOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 3

2018-2019

Lisans

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 4

SOSYOLOJİ Türkçe 4

SOSYOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 12

KARAKTER VE DĞERLER EĞİTİMİ Türkçe 4

DİN EĞİTİMİ Türkçe 4

3

SINIF YÖNETİMİ Türkçe 4

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Türkçe 8

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 4

PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 2

DİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 12

Yüksek Lisans

SOSYOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 3

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 3

TÜRK TOPLUM YAPISI Türkçe 3

DİN, TOPLUM VE SİYASET Türkçe 3

SOSYAL ANTROPOLOJİ Türkçe 3

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ÖZTÜRK EMİNE, ABBASOVA SADAGAT (2021). BIBLIOGRAPHY OF FOREIGN ACADEMICIANS WHO WORKED IN THE FACULTIES OF THEOLOGY IN THE REPUBLICAN PERIOD IN TURKEY (HANS FREYER, ANNE MARIE SCHIMMEL, MUHAMMED HAMİDULLAH, MUHAMMED TAYYIP OKİÇ) . IJAC (International Journal of Arts and Commerce), 10(2), 1-15. (Yayın No: 6986755)

ÖZTÜRK EMİNE (2020). The Comparision of Classical Ethical Theories in Ancient Greece Philosophy and Islamic Philosophy: The Example of Aristotle and Ibn Miskavayh, Tusi and Kinalizade. European Journal of Social Sciences, 3(3), 22-31. (Yayın No: 6602848)

ÖZTÜRK EMİNE (2020). What Can We Learn from the Islamic Tradition About the Pandemic?. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINE AND NATURAL SCIENCES, 4(1), 21-34. (Yayın No: 6414352)

ÖZTÜRK EMİNE,KARTAL ALPARSLAN (2016). ABDULLATİF SUPHİ PAŞA NIN HÂTEM İ ŞERİF HATEM İ NÜBÜVVET ADLI MAKALESİNİN TAHR. The Journal of Academic Social Science Studies, 10( 51), 127-138., Doi: 10.9761/JASSS3677 (Yayın No: 2941896)

ÖZTÜRK EMİNE (2016). CONTRIBUTION OF OTTOMAN WOMEN IN SOCIAL SOLIDARITY IN OTTOMAN SOCIETY FROM EIGHTEENTH CENTURY TO REPUBLIC PERIOD. International Journal of Arts and Commerce, 5(7), 1-11. (Yayın No: 2881854)

ÖZTÜRK EMİNE (2014). THE COMTEMPORARY MUSLIM WOMAN S IDENTITY CRISIS SAHPING ONTHE AXIS OF THE CONSUMER CULTURE. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND COMMERCE, 3(5), 142-150. (Yayın No: 1063249)

ÖZTÜRK EMİNE,SEYHAN AHMET EMİN (2014). POLYGAMY IN THE ISLAMIC WORLD PSYCHOSOCIAL AND VERBAL ABUSE TOWARDS THE WOMEN AND TREATING THE WOMEN AS PROPERTY. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND COMMERCE, 3(8), 218-236. (Yayın No: 1291396)

ÖZTÜRK EMİNE (2014). WHAT SHOULD WE INSTITUTIONALIZE WHY. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND COMMERCE, 3(3), 73-80. (Yayın No: 1060002)

ÖZTÜRK EMİNE,CELEP HALİL (2014). SELÇUKLU ANADOLUSU NDA SÛFÎ AHLÂKI VE SOSYAL BARIŞ. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 3(5), 74-91. (Yayın No: 1067558)

ÖZTÜRK EMİNE (2014). THE CASE FOR PURPOSE OF LIFE IN THE YOUTH OF THEOLOGY. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND COMMERCE,, 3(2), 43-51. (Yayın No: 985924)

ÖZTÜRK EMİNE (2014). TURKISH FAMILY VIOLENCE AND WOMEN S SHELTERS. International journal of Science Commerce and Humanities, 2(1), 36-46. (Yayın No: 115248)

ÖZTÜRK EMİNE (2013). VIEW OF THE ISLAMIC SOCIETIES TOWARDS EACH OTHER AND THEOLOGY AND SOCIAL ETHICS IN ANCIENT GREECE EPHESSUS CASE. International journal of Science Commerce and Humanities,, 1(3), 14-24. (Yayın No: 107445)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ÖZTÜRK EMİNE (2013). THE FACT OF STREET CHILDREN IN SOCIOECONOMIC DIMENSION. International journal of Science Commerce and Humanities, , 1(3), 25-62. (Yayın No: 107427)

ÖZTÜRK EMİNE (2013). The Perception of Teaching in Anatolian Teacher Training High School Students. Iğdır Üniversitesi / Iğdır University Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences, , 1(3), 11-44. (Yayın No: 109449)

ÖZTÜRK EMİNE (2013). ATTITUDE OF MUSLIM YOUTH TO THE OTHER ERZURUM ATATURK UNIVERSITY DEPARTMENT OF RELIGIOUS STUDIES SAMPLE. Journal of Arts and Humanities (JAH),, 2(2), 123-136. (Yayın No: 107384)

ÖZTÜRK EMİNE (2012). AHDİ ATİK VE AHDİ CEDİD DE SALDIRGANLIK VE ŞİDDET OLGUSUNUN SOSYOLOJİK TAHLİLİ. İTOBİAD(İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ), 1(1), 143-159. (Yayın No: 115631)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

ÖZTÜRK EMİNE, YALÇİ ABDURRAHMAN (2021). TANZİMAT’TAN MİLLİ MÜCADELEYE OSMANLI TOPLUMUNDA KADIN. ISARC 1. INTERNATIONAL WOMEN STUDIES CONGRESS, 1(1), 469-482. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7020641)

ÖZTÜRK EMİNE, ABBASOVA SADAGAT (2021). The Effects of Non-Communication on Individual and Social Life in the Communication Age, which is Caused by Social Distance Problem Based on Technological Social Isolation. ICSS XXIII 23rd International Congress on Social Sciences, 1(1), 285-295. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7020655)

ÖZKAN ALİ RAFET, ÖZTÜRK EMİNE (2021). PRODUCING SOCIAL MORALITY FOR HUMANITY IN THE MODERN AGE: THEOLOG GASTON RICHARD. The XV International Scientific Symposium “Intercultural Relations in the Modern World” (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7122608)

ÖZTÜRK EMİNE (2018). KÂTİP ÇELEBİ’YE GÖRE AKLİ İLİMLERİN MEDRESELERDEN KALDIRILMASININ ARDINDAN KENDİ DÖNEMİNDEKİ BİLİM ANLAYIŞI ve KÂTİP ÇELEBİ’NİN BU BİLİM ANLAYIŞINA ELEŞTİRİLERİ. 2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2(1), 163-164. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4384840)

ÖZTÜRK EMİNE (2017). MEVLANA VE HARAKANİ DE METAFİZİK ALEMİN BİR AKTÖRÜ OLARAK İNSAN. III. ULUSLARARASI EBU’xxL hASAN HARAKANİ SEMPOZYUMU, 1(1), 26-27. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3737382)

ÖZTÜRK EMİNE,CELEP HALİL (2017). GİZİL DİNİ VE TASAVVUFİ GRUPLARIN KURUMSALLAŞMA SÜREÇLERİ İLE BİRLİKTE TOPLUMA, DİNE VE TASAVVUFA VERDİĞİ ZARARLAR. I.ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 1(1), 144-169. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3726428)

ÖZTÜRK EMİNE (2017). “Dâvûd-i Karsî’nin er-Risâletü’l-Mürşide Adlı Eseri’nin Tahlili ve Bu Risalenin Işığında Dönemin İtikadi veİlmi Anlayışının İncelenmesi”. ULUSLARARASIDÂVÛD-Î KARSÎSEMPOZYUMU(11-14 MAYIS 2017 KARS)EDİTÖRYRD. DOÇ. DR. BÜNYAMİN ÇALIKKARS -, 1(1), 78-90. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3608479)

ÖZTÜRK EMİNE (2011). KUTSAL KİTAPLARDAKİ YARATILIŞ HİKAYESİNİ YENİDEN OKUMAK. DİNİ VE FELSEFİ METİNLER SEMPOZYUMU, 1(1), 399-430. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:122148)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

DİN SOSYOLOJİSİ TARİHİ (2021)., ÖZTÜRK EMİNE, AKYÜZ NİYAZİ, SAVCI NURAL, DEMİRDAĞ MUHAMMET FATİH, AKADEMİSYEN, Editör:PROF.DR.EMİNE ÖZTÜRK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 218, ISBN:978-625-7451-07-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7137202)

Miftahu’l İber (2020)., ÖZTÜRK EMİNE,GÜLTEKİN ORHAN, RAĞBET YAYINLARI, Editör:EMİNE ÖZTÜRK, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 320, ISBN:978-605-7699-47-3, Osmanlıca(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 6547124)

Sociological Assays (2020)., ÖZTÜRK EMİNE,SEYHAN AHMET EMİN,ÇINAR AYNUR, Berikan Yayınevi, Editör:Prof.Dr. Emine Öztürk, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 119, ISBN:978-625-7049-11-5, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5991613)

Classical Sociology Readings: Readings On GastonRichard’s Book Of ”Introduction to Sociology” (2020)., ÖZTÜRK EMİNE,FİDAN ALİ, Berikan Yayınevi, Editör:Öztürk Emine, Fidan Ali, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 77, ISBN:978-625-7049-08-5, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No:6000664)

TEKMİLETÜ’xxL İBER (2019)., ÖZTÜRK EMİNE,GÜLTEKİN ORHAN, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Editör:EMİNE ÖZTÜRK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 146, ISBN:978-605-258-795-9, Osmanlıca(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 5969935)

HZ.ALİ-MUAVİYE İHTİLAFI (2019)., ÖZTÜRK EMİNE,SAVCI NURAL, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 145, ISBN:978-605-258-505-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5147580)

Hz. Ali Muaviye İhtilafı (2019)., SAVCI NURAL,ÖZTÜRK EMİNE, Akademisyen, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 145, ISBN:978-605-258-505-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6017179)

İçtimaiyyat (Sosyoloji) (2019)., ÖZTÜRK EMİNE,FİDAN ALİ, Akademisyen Kitabevi, Editör:Öztürk Emine, Fidan Ali, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 272, ISBN:978-605-258-738-6, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 5582053)

HAKÂ’İKÜ’L-KELÂM FÎTÂRÎHİ’L-İSLÂM (İSLAM TARİHİNDE SÖZLERİN HAKİKATLERİ) (2019)., ÖZTÜRK EMİNE,SAVCI NURAL, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 188, ISBN:978-605- 258-520-7, Osmanlıca(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 5176130)

Klasik Sosyoloji Okumaları: Gaston Richard’ın ”Sosyolojiye Giriş” Eseri Üzerine Bir Deneme (2019)., ÖZTÜRK EMİNE,FİDAN ALİ, Akademisyen Kitabevi, Editör:Öztürk Emine, Fidan Ali, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 297, ISBN:978-605-258-766-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5655028)

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (2017)., ÖZTÜRK EMİNE, GECE KİTAPLIĞI YAYINLARI, Editör:CELAL İNAL, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 253, ISBN:9786051808925, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3565977)

İlahiyat Öğrencilerinin Din ve Dindarlık Algısı (Kars ve Bakü Örneği) (2017)., YAZOĞLU RUHATTİN,ÖZTÜRK EMİNE, Gece Kitaplığı Yayınevi, Editör:Celal İnal, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 242, ISBN:6051808376, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3553547)

MALUMAT-I AHLAKİYYE VE MEDENİYYE (2017)., ÖZTÜRK EMİNE, GECE KİTAPLIĞI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 185, ISBN:9786051807645, Osmanlıca(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3526445)

Son Dönem Osmanlı Aydınlarından Muslihiddin Adil Taylan’in Toplum ve Din Görüşü (2017)., ÖZTÜRK EMİNE, GECE KİTAPLIĞI YAYYINLARI, Editör:CELAL İNAL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 136, ISBN:9786051808673, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3555574)

ALMAN HAYAT-I iRFANI (2017)., ÖZTÜRK EMİNE, GECE KİTAPLIĞI, Editör:DOÇ.DR.EMİNE ÖZTÜRK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 298, ISBN:6051807010, Osmanlıca(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3511292)

iLM-İ İKTİSAD (2017)., ÖZTÜRK EMİNE, GECE KİTAPLIĞI, Editör:EMİNE ÖZTÜRK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 262, ISBN:9786051807423, Osmanlıca(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3514988)

CAFERİLİK(DİNİ VE KÜLTÜREL RİTÜELLERİYLE) (2017)., ÖZTÜRK EMİNE, RAĞBET YAYINLARI, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 200, ISBN:6054074754, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3627920)

Feminist Teori ve Tarihsel Süreçte Türk Kadını (2017)., ÖZTÜRK EMİNE, Gece Kitaplığı Yayınları, Editör:Emine Öztürk, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 192, ISBN:97860551809441, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3577892)

Türkiye’de Aile İçi Şiddet (2017)., ÖZTÜRK EMİNE, Gece Kitaplığı Yayınları, Editör:CELAL İNAL, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 271, ISBN:9786051808871, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3560747)

TAZİYE GELENEKLERİ VE ZİYARET FENOMENİ KARS ÖRNEĞİ (2016)., ÖZTÜRK EMİNE, RAĞBET YAYINLARI , Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 144, ISBN:978-605-9852-63-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2834840)

MİFTAHU L İBER İNSANLIK VE PEYGAMBERLER TARİHİNE GİRİŞ (2016)., ÖZTÜRK EMİNE,DEMİR SERTAÇ, RAĞBET YAYINLARI , Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 336, ISBN:978-605-9852-30-2, Osmanlıca(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2834847)

TARİHÇİ GÖZÜYLE TOPLUM VE DİN (2014)., ÖZTÜRK EMİNE, YOLDA KİTAP YAYINLARI, Editör:M.ALİ KAŞIKÇI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 225, ISBN:978-605-4776-36-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1291411)

SOSYO TARİHSEL PERSPEKTİF İÇERİSİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ (2013)., ÖZTÜRK EMİNE, CİNİUS YAYINLARI, ISBN:978-605-127-645-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 122097)

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ (2012)., ÖZTÜRK EMİNE, RAĞBET, Sayfa Sayısı 199, ISBN:978-605-5378-19-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 77119)

Feminist Teori ve Tarihsel Süreçte Türk Kadını (2011)., ÖZTÜRK EMİNE, Rağbet Yay. , Sayfa Sayısı 200, ISBN:978-605-5378-07-03, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 52011)

Dini ve Kültürel Ritüelleriyle Caferilik (2011)., ÖZTÜRK EMİNE, Rağbet Yay., Sayfa Sayısı 208, ISBN:978-605-4074-75-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 52013)

Türkiye de Aile Şiddet ve Kadın Sığınmaevleri (2010)., ÖZTÜRK EMİNE, Birey Yay., Sayfa Sayısı 232, ISBN:9789752641433, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 52014)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Current Debates on Social Sciences 6 Multidisciplinary Studies , Bölüm adı:(Abdullatif Subhi Paşa’nın Tarihçiliği ve Tarihsel Sosyoloji Anlayışı) (2021)., ÖZTÜRK EMİNE, ÖZKAN ALİ RAFET, AZİMBAYEVA GAUKHAR, BİLGİN KÜLTÜR SANAT YAYINLARI, Editör:Alpaslan CEYLAN Zeynel KARACAGİL Şafak BOZGUN Koray TOPTAŞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 282, ISBN:978-625-7799-26-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7103469)

ILAHIYAT ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDIRMELER, Bölüm adı:(MÜSLÜMAN KADIN HAREKETİ) (2021)., ÖZTÜRK EMİNE, GECE KİTAPLIĞI YAYINLARI, Editör:DOÇ. DR. FEVZI RENÇBER DR. ÖĞR. ÜYESI YILMAZ ARI DR. MEHMET EMIN KALGI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 194, ISBN:978-625-7793-98-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7100207)

Current Debates on Social Sciences 6 Multidisciplinary Studies, Bölüm adı:(Bir Din Bilimci Olarak Biruni) (2021)., ÖZKAN ALİ RAFET, ÖZTÜRK EMİNE, TASTANOVA Assem, BİLGİN KÜLTÜR SANAT YAYINLARI, Editör:Alpaslan CEYLAN Zeynel KARACAGİL Şafak BOZGUN Koray TOPTAŞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 282, ISBN:978-625-7799-26-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7103474)

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRMELER, Bölüm adı:(SON DÖNEM OSMANLI AYDINLARINDAN SALAHADDİN ASIM’IN İSLAM SOSYOLOJİSİ ANLAYIŞI) (2021)., ÖZTÜRK EMİNE, COŞKUN HASAN, KAFKARS EĞİTİM YAYINLARI, Editör:İLKİN GÜLÜSOY, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 23, ISBN:: 978 – 625 – 7333 – 62 – 7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6986781)

Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, Bölüm adı:(CUMHURİYET TÜRKİYE’SİNDE KADIN) (2021)., ÖZTÜRK EMİNE, GECE KİTAPLIĞI YAYINLARI, Editör:DOÇ. DR. OĞUZ DIKER DR. ÖĞR. ÜYESI YASIN AKYILDIZ DR. ÖĞR. ÜYESI AYTAÇ TOPTAŞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 465, ISBN:978-625-7411-55-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7100210)

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Bölüm adı:(İSLAM TARİHİNDE BİLİM VE KADIN) (2021)., ÖZTÜRK EMİNE, ÖZKAN ALİ RAFET, LVRE DE LYON, Editör:Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN Dr. M. Fatih SANSAR, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 259, ISBN:978-2-38236-162-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7100199)

DİN SOSYOLOJİSİ, Bölüm adı:(TOPLUMSAL KURUMLAR VE DİN) (2020)., ÖZTÜRK EMİNE,DEMİRDAĞ MUHAMMET FATİH, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Editör:EMİNE ÖZTÜRK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 468, ISBN:978-625-727-562-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6605084)

DİN SOSYOLOJİSİ, Bölüm adı:(TOPLUMSAL KURUMLAR VE DİN) (2020)., ÖZTÜRK EMİNE,DEMİRDAĞ MUHAMMET FATİH, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Editör:EMİNE ÖZTÜRK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 468, ISBN:978-625-727-562-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6605083)

DİN SOSYOLOJİSİ, Bölüm adı:(DIN SOSYOLOJISI TARIHI, ORTAYA ÇIKIŞI, OLUŞUMU VEGELIŞIM SÜRECI VE TEORILERI) (2020)., ÖZTÜRK EMİNE,AKYÜZ NİYAZİ, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Editör:EMİNE ÖZTÜRK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 468, ISBN:978-625-727-562-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6605065)

DİN SOSYOLOJİSİ, Bölüm adı:(TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ, FEMİNİST HAREKETLER VE DİN) (2020)., ÖZTÜRK EMİNE,AKYÜZ NİYAZİ, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Editör:EMİNE ÖZTÜRK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 468, ISBN:978-625-727-562-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6605091)

RESEARCH REVIEWS IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, Bölüm adı:(Feminisms And Feminist Thoughts During The History) (2019)., COŞKUN ALİ,ÖZTÜRK EMİNE,ABBASOVA SADAGAT, GECE KİTAPLIĞI YAYINLARI, Editör:Prof. Dr. Orhan ÇOBAN, Prof. Dr. Serpil AGACAKAYA, Doç. Dr. Enderhan KARAKOÇ, Prof. Dr. Fehmi KARASIOGLU, Ögr. Gör. Ayse ÇOBAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 7, ISBN:978-605-7631-63-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5134827)

Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya-2, Bölüm adı:(A VOLUNTEER AMBASSADOR IN RUSSIA:ALEXANDER SERGEYEVICH PUSHKIN) (2019)., ÖZTÜRK EMİNE, Berikan Yayınları, Editör:Prof. Dr. Emine İNANIR-Prof. Dr. Osman KÖSE-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 27, ISBN:978-605-7634-12-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5131613)

Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle -Türkiye ve Rusya-3, Bölüm adı:(Karizmatik Bir Lider Olarak Şeyh Şamil) (2019)., ÖZTÜRK EMİNE, BERİKAN YAYINLARI, Editör:Dr. Muhammet Mücahit KÜÇÜKYILMAZ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 16, ISBN:978-605-7634-98-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5655077)

INNOVATIVEAPPROACHES INSOCIAL, HUMAN ANDADMINISTRATIVESCIENCES, Bölüm adı:(EMPOWERMENT OF WOMAN IN ACADEMIC LIFE, AND OBSTACLES WHICHPREVENT EMPOWERMENT OF WOMAN AND TRANSPARANT OR GLASSOBSTACLE CONCEPT AND GLASS CEILING CONCEPT) (2018)., ÖZTÜRK EMİNE, GECE AKADEMİ/GECE KİTAPLIĞI, Editör:Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLIDoç Dr. Murat Cem DEMİRDr. Öğr Üyesi Olcay TİREDr. Öğr. Üyesi İbrahim Sena ARVASDr. Uğur Köksal ODABAŞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 20, ISBN:978-605-288-787-5, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4606679)

Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, Bölüm adı:(THE RE-INTERPRETATION OF IBNKHALDUN’S AGONY THEORY IN TERMS OFPHENOMENON OF SOCIAL TRUST) (2018)., ÖZTÜRK EMİNE, GECE KİTAPLIĞI YAYINLARI, Editör:PELİN TAMANA, Basım sayısı:24, Sayfa Sayısı 10, ISBN:978-605-288-606-9, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4384830)

ACADEMIC RESEARCHIN SOCIAL, HUMANAND ADMINISTRATIVESCIENCES-II, Bölüm adı:(REINTERPRETATION OF IBN KHALDUN’S THEORYOF NOMADIC LIFE (BEDEVİLİK) AND SETTLED LIFE(HADARİLİK) IN THE FRAMEWORK OF TONNIES’COMMUNITY AND SOCIETY PHENOMENON) (2018)., ÖZTÜRK EMİNE, GECE KİTAPLIĞI YAYINLARI, Editör:Asoc. Prof. Bülent Cercis TANRITANIR, Ph.D. Asoc. Prof. Sevilay ÖZER, Ph.D, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 16, ISBN:978-605-288-403-4, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4313156)

iLAHİYAT’TA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, Bölüm adı:(MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MİLLİYETÇİLERİNDEN UNUTTURULMUŞ BİR İSİM MUSLİHİDDİN ADİL TAYLAN VE SOSYOLOJİSİ) (2018)., ÖZTÜRK EMİNE, GECE KİTAPLIĞI YAYINLARI, Editör:Prof. Dr. Veli ATMACA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 18, ISBN:978-605-288-388-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4313068)

İSLAMİ SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİ, Bölüm adı:(ANTROPOMORFİZM ) (2015)., ÖZTÜRK EMİNE, RAĞBET YAY. , Editör:ALİ COŞKUN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 246, ISBN:978-605-9852-19-7, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1664605)

Günümüz İslam ToplumlarıveProblemleri, Bölüm adı:(Türkiye’de Aile Şiddet ve Kadın Sığınmaevleri) (2015)., ÖZTÜRK EMİNE, AKADEMİ TİTİZ YAYINLARI , Editör:Yrd. Doç. Dr. Salih ÖZ, Yrd. Doç. Dr. Recep Vardi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 30, ISBN:978-605-4673-63-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2376523)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

ÖZTÜRK EMİNE,FİDAN ALİ (2019). Abdullatif Suphi Paşa’nın ”Uyûnü’l-Ahbâr Fi’nnukûd ve’l Âsar” Adlı Risalesinin Transkripsiyonu ve İktisat Sosyolojisi Açısından Tahlili. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(2), 243-266., Doi: 10.9775 (Kontrol No: 5476437)

ÖZTÜRK EMİNE,KARTAL ALPARSLAN,CELEP HALİL (2017). ŞEHİRLERİYLE ÖZDEŞLEŞEN ARİFLER KARS-EBU’L HASAN HARAKÂNİ ÖRNEĞİ (HARAKÂNÎ MENKİBELERİNİN KARS’IN SOSYAL DOKUSUNA VE SOSYAL BÜTÜNLEŞMESİNE KATKILARI). Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 1383-1395. (Kontrol No: 3752084)

ÖZTÜRK EMİNE,SEYHAN AHMET EMİN (2016). Maddî Terakki Kültürel Değişme Gecikme ve Kültürel Buhranlarımız. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , 3(5), 41-59., Doi: 10.17050 (Kontrol No: 2800319)

ÖZTÜRK EMİNE,CELEP HALİL (2015). İSLAM VE HRİSTİYAN İLAHİLERİNDE HZ İSA FİGÜRÜ. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2(4), 15-40. (Kontrol No: 1664591)

ÖZTÜRK EMİNE (2014). TÜRKİYE DE AİLE ŞİDDET VE KADIN SIĞINMA EVLERİ. EĞİTİM VE TOPLUM(7), 39-56. (Kontrol No: 1060013)

ÖZTÜRK EMİNE (2014). KUR AN IN KADINA BAKIŞI VE İSLAM TARİHİNDE KADININ SOSYAL STATÜSÜNE GENEL BİR BAKIŞ. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ HARAKANİ DERGİSİ, 1(2), 17-34. (Kontrol No: 1522140)

ÖZTÜRK EMİNE,SEYHAN AHMET EMİN (2014). İSLAM ŞARKI VE GARP ARASINDAKİ İLMÎ İŞBİRLİĞİ. HARAKANİ DERGİSİ, 1(2), 109-128. (Kontrol No: 2393567)

ÖZTÜRK EMİNE (2011). ORTAOĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YENİ ROL MODELLERİ OLARAK DİZİ KARAKTERLERİ . DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 21(1), 177-202., Doi: 1302-7220 (Kontrol No: 115600)

ÖZTÜRK EMİNE (2010). HZ FATMA KÜLTÜ . TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ , 4(8), 122-145., Doi: 1306-7877 (Kontrol No: 115517)

ALİ COŞKUN, EMİNE ÖZTÜRK (2009). TÜRK KADINININ FEMİNİZME BAKIŞI DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ . DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 20(2), 111-143., Doi: 1302-7220 (Kontrol No: 120286)

ÖZTÜRK EMİNE (2009). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Rolleri . DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 20(2), 159-197., Doi: 1302-7220 (Kontrol No: 115363)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

ÖZTÜRK EMİNE (2008). TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE KADIN HAKLARI . İNSAN HAKLARI VE DİN SEMPOZYUMU, 1(1), 244-263. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:122204)

Diğer Yayınlar

ÖZTÜRK EMİNE (2018). BEYNELMİLEL İÇTİMAİYAT KONGRESİ VE İNTİBALARIM. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(10), 124-145., Doi: 10.17050/kafkasilahiyat.446683 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4322835)

ÖZTÜRK EMİNE (2017). Beynelmilel İçtimaiyat Kongresi ve İntibalarım. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(8), 244-269., Doi: DOI: 10.17050/kafkasilahiyat.339138 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3608488)

Editörlük

DİN SOSYOLOJİSİ TARİHİ, Kitap, Editör, AKADEMİSYEN, 19.07.2021

DİN SOSYOLOJİSİ, Kitap, Editör, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, 01.04.2020-21.11.2020

İÇTİMAİYYAT (Sosyoloji), Editör, AKADEMİSYEN YAYINVEVİ, 01.01.2019-01.08.2019

Üniversite Dışı Deneyim

2007-2009 Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik, (Diğer