Önceki Sonraki

HAKÂ’İKÜ’L-KELÂM FÎTÂRÎHİ’L-İSLÂM (İSLAM TARİHİNDE SÖZLERİN HAKİKATLERİ)

19-09-2019 Okunma:155 Kitaplar

HAKÂ’İKÜ’L-KELÂM FÎTÂRÎHİ’L-İSLÂM (İSLAM TARİHİNDE SÖZLERİN HAKİKATLERİ)

ÖZTÜRK EMİNE,SAVCI NURAL, Yayın Yeri:AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:188, ISBN:978-605- 258-520-7. 

Devamını Oku

Hz. Ali Muaviye İhtilafı Abdullatif Subhi Paşa ve Ahmet Cevdet Paşa Örneği

24-07-2019 Okunma:267 Kitaplar

Hz. Ali Muaviye İhtilafı Abdullatif Subhi Paşa ve Ahmet Cevdet Paşa Örneği

Hz. Ali ve aile efradına büyük haksızlık edilmiştir ve Abdullatif Subhi Paşa gibi tarafsız Ehl-i Sünnet alimleri de bu durumu tarafsızca ele alarak tarihsel belegelere dayanarak ortaya koymuşlar ve bunu İslam tarihine güzel bir hizmet olarak sunmuşlardır. Araştırmamız burda son bulmuştur. Bu konuyla ilgili söylenecek ne ilk son sözdür. Ancak görülmektedir...

Devamını Oku

Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya-2

22-07-2019 Okunma:286 Kitaplar

ÖZTÜRK EMİNE; A VOLUNTEER AMBASSADOR IN RUSSIA:ALEXANDER SERGEYEVICH PUSHKIN; Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya-2; edt: Prof. Dr. Emine İNANIR-Prof. Dr. Osman KÖSE-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK; Berikan Yayınları, Ankara, 2019; s. 653-669   http://www.turkruskongresi.org/Upload/editor/files/Siyasi%20sosyal%20ve%20k%C3%BClt%C3%BCrel%20y%C3%B6nleriyle%20t%C3%BCrkiye%20ve%20rusya%20kitap%20C%C4%B0LT-2(2).pdf

Devamını Oku

Feminisms And Feminist Thoughts During The History

22-07-2019 Okunma:265 Kitaplar

COŞKUN ALİ,ÖZTÜRK EMİNE,ABBASOVA SADAGAT; Feminisms And Feminist Thoughts During The History, RESEARCH  REVIEWS IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES; edt: Prof. Dr. Orhan ÇOBANProf. Dr. Serpil AGACAKAYADoç. Dr. Enderhan KARAKOÇProf. Dr. Fehmi KARASIOGLUÖgr. Gör. Ayse ÇOBAN, GECE AKADEMİ / GECE KİTAPLIĞI YAYINLARI, Ankara, 2019, s.117-125   https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/SOCIAL_6.pdf

Devamını Oku

EMPOWERMENT OF WOMAN IN ACADEMIC LIFE, AND OBSTACLES WHICHPREVENT EMPOWERME…

18-01-2019 Okunma:578 Kitaplar

3. INNOVATIVEAPPROACHES INSOCIAL, HUMAN ANDADMINISTRATIVESCIENCES Bölüm Adı:EMPOWERMENT OF WOMAN IN ACADEMIC LIFE, AND OBSTACLES WHICHPREVENT EMPOWERMENT OF WOMAN AND TRANSPARANT OR GLASSOBSTACLE CONCEPT AND GLASS CEILING CONCEPT, ÖZTÜRK EMİNE, Yayın Yeri:GECE AKADEMİ/GECE KİTAPLIĞI, Editör:Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLIDoç Dr. Murat Cem DEMİRDr. Öğr Üyesi Olcay TİREDr. Öğr. Üyesi İbrahim Sena ARVASDr. Uğur...

Devamını Oku

THE RE-INTERPRETATION OF IBN KHALDUN’S AGONY THEORY IN TERMS OF PHENOMENON …

10-12-2018 Okunma:664 Kitaplar

THE RE-INTERPRETATION OF IBN KHALDUN’S AGONY THEORY IN TERMS OF PHENOMENON OF SOCIAL TRUST

Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, Bölüm adı:(THE REINTERPRETATION OF IBNKHALDUN’S AGONY THEORY IN TERMS OFPHENOMENON OF SOCIAL TRUST) (2018)., ÖZTÜRK EMINE, GECE KITAPLIGI YAYINLARI, Editör:PELIN TAMANA, Basım sayısı:24, Sayfa Sayısı 10,ISBN:978-605-288-606-9, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4384830) Link: https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/17-social-human.pdf

Devamını Oku

Beynelmilel İçtimaiyat Kongresi ve İntibalarım 2

06-08-2018 Okunma:875 Makaleler

Yayın Künyesi: Derleme Makale, ÖZTÜRK EMINE (2018). BEYNELMILEL IÇTIMAIYAT KONGRESI VE INTIBALARIM. Kafkas Üniversites İIlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 ( 1 0 ) , 1 2 4 - 1 4 5 . , D o i : 10.17050/kafkasilahiyat.446683 (Yayın No: 4322835)  http://dergipark.gov.tr/download/article-file/342869 

Devamını Oku

BEYNELMİLEL İÇTİMAİYAT KONGRESİ VE İNTİBALARIM

06-08-2018 Okunma:866 Makaleler

Yayın Künyesi: Derleme Makale, ÖZTÜRK EMINE (2017). Beynelmilel Içtimaiyat Kongresi ve Intibalarım. Kafkas Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 4(8), 244-269., Doi: DOI: 10.17050/kafkasilahiyat.339138 (Yayın No: 3608488)  http://dergipark.gov.tr/download/article-file/511435 

Devamını Oku

İLAHİYAT’TA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

06-08-2018 Okunma:878 Kitaplar

Yayın Künyesi:  iLAHIYAT’TA AKADEMIK ARASTIRMALAR, Bölüm adı:(MILLI MÜCADELE DÖNEMI MILLIYETÇILERINDEN UNUTTURULMUS BIR ISIM MUSLIHIDDIN ADIL TAYLAN VE SOSYOLOJISI) (2018)., ÖZTÜRK EMINE, GECE KITAPLIGI YAYINLARI, Editör:Prof. Dr. Veli ATMACA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 18, ISBN:978-605-288-388-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4313068)   https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/ilahiyat_1.pdf

Devamını Oku

ACADEMIC RESEARCHIN SOCIAL, HUMANAND ADMINISTRATIVESCIENCES-II

06-08-2018 Okunma:760 Kitaplar

Yayın Künyesi: ACADEMIC RESEARCHIN SOCIAL, HUMANAND ADMINISTRATIVESCIENCES-II, Bölüm adı:(REINTERPRETATION OF IBN KHALDUN’S THEORYOF NOMADIC LIFE (BEDEVILIK) AND SETTLED LIFE(HADARILIK) IN THE FRAMEWORK OF TONNIES’COMMUNITY AND SOCIETY PHENOMENON) (2018)., ÖZTÜRK EMINE, GECE KITAPLIGI YAYINLARI, Editör:Asoc. Prof. Bülent Cercis TANRITANIR, Ph.D. Asoc. Prof. Sevilay ÖZER, Ph.D, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 16, ISBN:978-605-288-403-4, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4313156)   https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/HUMAN-II-SOCIAL-ENG.pdf

Devamını Oku